Podróż bez wizy

W lipcu 2018 r. podpisano rozporządzenie, które pozwala obywatelom 74 krajów na wjazd bez wizy na Białoruś pzez 30 dni. Tego czasu wystarczy, żeby odwiedzić starożytne Krewo oraz okolice miasteczka. Przygotuj się do podróży z naszymi instrukcjami.

Kto może przyjechać na Białoruś bez wizy?

Obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także Albanii, Czarnogóry, Macedonii, Norwegii, Islandii, USA, Australii, Japonii, Indii i niektórych innych państw.

[ bezwizowy wjazd ]

Jak dostać się na Białoruś bez wizy?

Strefa bezwizowa rozciąga się na calą Białoruś tylko pod warunkiem przybycia do kraju przez lotnisko «Mińsk».

Konieczne należy spełnić tylko kilku warunków.

  • Przyjedź do Mińska samolotem. Uwaga, to jest ważne: wiza nie jest potrzebna wylącznie w przypadku, gdy turysta przejdzie kontrolę paszportową na lotnisku krajowym «Mińsk»;
  • Weź ze sobą paszport, ubezpieczenie medyczne (można je uzyskać na lotnisku w Mińsku) na co najmniej 10 tysięcy euro i pieniądze: 22 euro za 1 dzień pobytu w kraju lub 530 euro za pełne 30 dni.

Czy są jakieś specjalne warunki?

  • Dla podróżnych w z Wietnamu, Haiti, Gambii, Indii, Chin, Libanu, Namibii, Samoa wymagana jest ważna wiza wielokrotna jednego z krajów UE lub strefy Schengen. W paszporcie musi być oznaką wjazdu do tego kraju. Koniecznie trzeba mieć bilet powrotny z potwierdzoną datą odlotu z lotniska «Mińsk».
  • Trzydziestodniowa wizytawizyta na Białoruś jest dozwolona dla turystów o statusie nieobywatela Łotwy i mieszkańców Estonii, którzy nie mają obywatelstwa.
  • Warunki dotyczące ruchu bezwizowego nie mają zastosowania do turystów przybywających na Białoruś przez lotnisko Mińsk z Rosji. Podobnie obcokrajowcy nie mogą opuścić Białorusi żeby wyjechać do Rosji i następnie wrócić, nawet jeśli mają wizę z Federacji Rosyjskiej.

Ile razy można przyjechać do kraju bez wizy?

Liczba wjazdów nie jest ograniczona, ale każdy raz na Białorusi bez wizy można znajdować się maksymalnie 30 dni, licząc dzień przylotu i odlotu.

Czy mogę zostać bez wizy dłużej niż 30 dni?

Na lotnisku turysta otrzyma znak w paszporcie z datą przyjazdu do kraju. Od tego czasu odliczaj 30 dni. Jeśli opóźnisz pobyt, możesz otrzymać ostrzeżenie, grzywnę lub deportację. Aby pozostać na Białorusi przez dłuższy czas, musisz zrobić wizę.

W przypadku choroby lub nagłej potrzeby turysta lub jego przedstawiciel składa wniosek o wizę, aby opuścić Białoruś.

Jak się zarejestrować?

Cudzoziemcy muszą zarejestrować się w ciągu 5 roboczych dni od daty wjazdu na Białoruś. Można to zrobić niezależnie w najbliższej jednostce dotyczącej obywatelstwa i migracji departamentu spraw wewnętrznych. Hotele, agroturystyki, schroniska i sanatoria rejestrują cudzoziemców podczas zakwaterowania.

Bez rejestracji w ciągu 30 dni na Białorusi mogą być turyści z paszportami Łotwy i Litwy, a oprócz nich – Kazachstana, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji i Ukrainy.